[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ : ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  

Button3 Button2 Button3
ตากฟ้าเมืองน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม น้อมนำหลักปรัชญา พัฒนาการศึกษาสู่อาเซียน
เมนูหลัก
งบแผนและงบประมาณ
งานบริหารทั่วไป
ลิงค์หน่วยงาน
;

ค้นหาจาก google
ลิงค์แนะนำ


ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 4 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
แบบสอบถาม

   แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตากฟ้า


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. พอใช้
  5. ต้องปรับปรุง


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 26/พ.ค./2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 2 IP
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
309 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
244 คน
สถิติเดือนนี้
5228 คน
สถิติปีนี้
35550 คน
สถิติทั้งหมด
189890 คน
IP ของท่านคือ 52.91.39.106
(Show/hide IP)


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการอบรมและศึกษาดูงานการลดปริมาณขยะ ประจำปี 2559 ( 24/พ.ค./2559 )
    
โครงการอบรมและศึกษาดูงานการลดปริมาณขยะ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่12-13 พฤษภาคม 2559
       วัตถุประสงค์
           1. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ มีความตระหนัก การคัดแยกขยะ และการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
           2. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน และผู้นำชุมชนได้มีความรู้และความเข้าใจในการคัดแยกขยะมูลฝอยและลดปริมาณขยะในชุมชน
           3. เพื่อให้ประชาชน และผู้นำชุมชน มีความรู้ความเข้าใจและทัศนคติในการคัดแยกขยะมูลฝอยและลดปริมาณขยะในชุมชน
           4. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตพร้อมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครัวเรือนและชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
           5. เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนในชุมชน
           6. เพื่อให้ชุมชนห้วยตะแคงและตัวแทนประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลฯ ที่สนใจร่วมปฏิบัติการคัดแยกขยะอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง
โครงการศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมดูแลผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพเทศบาลตำบลตากฟ้า ประจำปี 2559 ( 10/พ.ค./2559 )
    
ด้วยเทศบาลตำบลตากฟ้า ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอตากฟ้า และโรงพยาบาลตากฟ้า
ได้ดำเนินการจัดทำโครงการศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมดูแลผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพเทศบาลตำบลตากฟ้า ประจำปี 2559
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยชุมชนมีส่วนร่วมและผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
ทั้งการส่งเสริมและช่วยเหลือให้สามารถดำรงชีวิต อยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี
มีความสุขทั้งกายและจิตใจ และลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคซึมเศร้า ในกลุ่มผู้สูงอายุ
เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 14.00 น.
ณ ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลตากฟ้า....

yesyesyesyesyes
การขุดเชื่อมสระเพื่อปล่อยน้ำเข้าลำห้วย ( 25/เม.ย./2559 )
    25 เมษายน 2559 เทศบาลฯ ได้ดำเนินการขุดเชื่อมสระบริเวณหลังโรงผลิตน้ำประปา ชุมชนถนนโค้งพัฒนา
เพื่อปล่อยน้ำในสระเข้ามาเพิ่มปริมาณน้ำดิบในลำห้วยตากฟ้า เพื่อผลิตน้ำประปาและจ่ายน้ำต่อไป
โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2559 ( 25/เม.ย./2559 )
    ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศกำหนดให้วันที่ ๒๔ เมษายน ของทุกปีเป็น  “วันเทศบาล” เพื่อเป็นการเชิดชูความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นรูปเทศบาล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ให้ปรากฏแก่ประชาชนโดยทั่วไป รวมทั้งเป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้บริหารของท้องถิ่น ข้าราชการ หรือพนักงาน และประชาชนได้ตระหนักถึงความรัก ความผูกพัน ความเสียสละและความรับผิดชอบ ในการที่จะร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นของตนให้เจริญก้าวหน้า อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างขวัญ  และกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันการปกครองท้องถิ่น ดังกล่าว ดังนั้น  เทศบาลตำบลตากฟ้า  จึงได้จัดให้มีโครงการ  จัดงาน “วันเทศบาล” ประจำปี  ๒๕๕๙” ขึ้น
โดยมีกิจกรรม ดังนี้
                      yes การจัดนิทรรศการแสดงผลการปฏิบัติงาน โครงการต่างๆ ของปีที่ผ่านมาแต่ละส่วนราชการ
                      yes การตรวจสุขภาพให้กับพนักงานและแขกที่มาร่วมงาน โดยเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอตากฟ้า
                      yes การทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
                      yes การมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับ กรรมการชุมชน อสม. และพนักงาน ที่มีผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ในระดับดีเด่น
                      yes การมอบทุน อาหารกลางวัน และการศึกษา ตามโครงการของโรงเรียนที่ประสงค์ขอรับมาฯ
                      yes และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
                      yes กิจกรรมการพัฒนาและทำความสะอาดสำนักงานและบริเวณโดยรอบ


โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของผู้นำชุมชนหรือปราชญ์ชาวบ้าน ประจำปี 2559 ( 8/เม.ย./2559 )
    เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 นายกเทศมนตรีตำบลตากฟ้าได้ทำพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของผู้นำชุมชนหรือปราชญ์ชาวบ้าน ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตากฟ้า ซึ่ง วิทยากร เป็นคนในท้องถิ่นเทศบาลฯ
yesวัตถุประสงค์ของโครงการ
     1. เพื่อให้ประชาชนในชุมชน ได้เห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะ ความคิด ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมของพื้นบ้าน และการงานอาชีพ ตั้งแต่โบราณกาลสู่สมัยปัจจุบัน
     3. เพื่อพัฒนาสุขภาพจิต ให้เป็นคนมีโลกทัศน์ที่สวยงาม และความคิดสร้างสรรค์
     4. เพื่อให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
yesกิจกรรม ในโครงการ
     1. การประดิษฐ์วัสดุจากใบสาน
     2. การแปลงรูปวัสดุเหลือใช้จากขวดพลาสติก
     3. การทำหมั่นโถจากหัวมันหลากหลายสายพันธ์ุ
     4. กระเป๋าจากเส้นพลาสติก
yesประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
     1. สร้างจิตสำนึกประชาชน ได้เห็นความสำคัญของศิลปกรรมอันเป็นมรดกทางภูมิปัญญา และรู้จักหวงแหนวัฒนธรรมประจำชาติ
     2. ได้สืบสาน และนำไปสอนลูกหลานให้รู้จักคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น
     3. นำไปประยุกต์ใช้ในการงานอาชีพ และสื่อการเรียนการสอน

โครงการมหกรรมอาหารและของดีเมืองตากฟ้า ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559 ( 4/เม.ย./2559 )
    โครงการมหกรรมอาหารและของดีเมืองตากฟ้า ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 1-3 เมษายน 2559 ณ บริเวณวงเวียนหอนาฬากาตลาดตากฟ้า
จัดโดยเทศบาลตำบลตากฟ้า วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีประสบการณ์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาปรับ ปรุงร้าน/แผงลอยจำหน่ายอาหารให้ดียิ่งขึ้น และถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร เพื่อป็นการจำหน่ายอาหารที่สะอาดและปลอดภัยกับผู้บริโภค และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นอีกด้วย
ในงานพบกับการออกบูธจำหน่ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย จากชมรมผู้ประกอบการอาหาร ชมการแสดงของโรงเรียน ชุมชน และชมรมต่างๆ ชมดนตรี แสง สี เสียงการแสดงของศิลปินนักร้อง
1 เมษายน พบกับ ศิลปินตลก ผู้ใหญ่คำเกิ่ง
2 เมษายน ศิลปินนักร้อง ศร ศรศักดิ์(เจ้าของบทเพลงฮิต อิจฉา ใจปลาซิว)
3 เมษายน ศิลปินนักร้อง สาวแย้ เจติยา (เจ้าของบทเพลงฮิต สาวเลยยังรอ)

.....ชมฟรีตลอดงาน นำโดย นายกฯบุญเลิศ ปานอุดมลักษณ์ นายกเทศมนตรีตำบลตากฟ้า

การจัดระบียบการวางสิ่งของ สินค้า และการจราจร ( 4/เม.ย./2559 )
    เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 เจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลตำบลตากฟ้า ได้ออกตรวจ การจัดระบียบการวางสิ่งของ สินค้า และการจราจร วันแรก ของการบังคับใช้ฯ ตามประกาศเทศบาลตำบลตากฟ้า เรื่อง การจัดระเบียบการวางสิ่งของ สินค้า และการจราจร โดยจัดระเบียบ ในตัวตลาดตากฟ้า ชุมชนนภาเขตพัฒนา ในเรื่องการวางสิ่งของ หรือสินค้า หน้าอาคาร (ห้องแถว หรือตึกแถว) ต่างๆ โดยกำหนด ให้มีการปฏิบัตินำร่องในบริเวณ ดังต่อไปนี้
       1. ซอยนภาเขตพัฒนา ซอย 1 ถึง ซอย 6
       2. ซอยนภาเขตพัฒนาพิเศษ ซอย 1 ซอยขวาง  (หลัง ธ.ออมสิน ถึง หลัง ธ.กรุงไทย)
       3. ซอยนภาเขตพัฒนาพิเศษ ซอย 2 ซอยขวาง  (หน้าตลาดสด ตลอดแนว)
       4. ซอยนภาเขตพัฒนาพิเศษ ซอย 3 ซอยขวาง  (หลังตลาดสด ตลอดแนว)
      โดยห้ามไม่ให้มีการวางสิ่งของหรือสินค้าล้ำแนวเสาชายคาหน้าอาคาร ในกรณีที่มีอาคารหรือตึกแถวที่ไม่มีเสาชายคาหน้าบ้าน กำหนดให้ไม่เกิน 3 เมตร จาก
ประตูหรือผนังด้านหน้าอาคาร และห้ามไม่ให้มีการต่อเติมกันสาด หรือผ้าบังแดด หรือสิ่งอื่นใด ยื่นล้ำออกไปนอกชายคา

       ในด้านการจัดระเบียบการจราจร ได้กำหนด จุดจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ โดยการตีเส้นช่องจอดรถไว้ทุกซอยและบริเวณท่ารถตากฟ้า ให้มีการจราจรตามปกติ ยกเว้น ซอยนภาเขตพัฒนา ซอย 3 ให้มีการ เดินรถทางเดียวโดย กำหนดเวลา ตั้งแต่ 06.00 น. ถึงเวลา 19.30 น.
       โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน เป็นต้นไป
......ซึ่งทางเทศบาลต้องขอขอบคุณ ชาวชุมชนนภาเขต พ่อค้า และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่จัดระเบียบ ที่ให้ความร่วมมือกับทางเทศบาลเป็นอย่างดี ...เพื่อเมืองที่สะอาด และน่าอยู่ของเรา
การประชุมประชาคมระดับตำบล และประชาคมเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี (พ.ศ.2560-2562) ( 31/มี.ค./2559 )
    การประชุมประชาคมระดับตำบล และประชาคมเมือง
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี (พ.ศ.2560-2562)
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตากฟ้า
เพื่อคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ตามความเดือดร้อนของพื้นที่
ในเขตเทศบาลตำบลตากฟ้าโดยรวม พร้อมจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน
เพื่อนำไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี (พ.ศ.2560-2562) ต่อไป
ให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
และดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส
บังเกิดผลดีต่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพทำดอกไม้จันทร์และพวงหรีด ประจำปี 2559 ( 29/มี.ค./2559 )
    
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 นายกเทศมนตรีตำบลตากฟ้า ได้เป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพทำดอกไม้จันทร์และพวงหรีด
ประจำปี 2559 ณ วัดประชาสรรค์ ตำบลสุขสำราญ
อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก


การจัดงาน บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2558 ( 22/มี.ค./2559 )
    
การจัดงาน บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2558
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559
ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลตากฟ้า
กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/12 -> [จำนวน 116 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>