[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ : ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  

Button3 Button2 Button3
ตากฟ้าเมืองน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม น้อมนำหลักปรัชญา พัฒนาการศึกษาสู่อาเซียน
เมนูหลัก
งบแผนและงบประมาณ
งานบริหารทั่วไป
ลิงค์หน่วยงาน
;

ค้นหาจาก google
ลิงค์แนะนำ


ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 6 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]
แบบสอบถาม

   แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตากฟ้า


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. พอใช้
  5. ต้องปรับปรุง


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 26/พ.ค./2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 27 IP
ขณะนี้
28 คน
สถิติวันนี้
216 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
273 คน
สถิติเดือนนี้
6171 คน
สถิติปีนี้
51841 คน
สถิติทั้งหมด
206181 คน
IP ของท่านคือ 35.175.200.4
(Show/hide IP)

  
อำนาจหน้าที่  
 

  • สำนักปลัดเทศบาล ประกอบด้วย ฝ่ายต่างๆ ดังนี้
1.2 ฝ่ายปกครอง
ได้แก่ งานทะเบียนราษฎรและบัตร มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งการย้ายที่อยู่ การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้า
1.1 ฝ่ายอำนวยการ
ได้แก่ งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานแผนและงบประมาณ และงานนิติการ มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานธุรการ สารบรรณ จัดทำคำสั่ง ประกาศ งานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งานรัฐพิธี งานเกี่ยวกับการตราเทศบัญญัติ งานการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานจัดทำงบประมาณ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
น และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.3 ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
ได้แก่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกประเภท

  • กองคลัง ประกอบด้วย ฝ่ายต่างๆ ดังนี้
2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง
ได้แก่ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้าง รวมถึงการจัดทำประกาศสอบราคา ประกวดราคา การเบิกจ่ายเงินทุกประเภทตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และเงินนอกงบประมาณ งานจัดทำสถิติการคลัง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 ฝ่ายพัฒนารายได้
ได้แก่ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมทุก ประเภท ตามที่กฎหมายกำหนด และเงินนอกงบประมาณ ทะเบียนเงินผลประโยชน์ บันทึกการชำระภาษี รับผิดชอบใบเสร็จรับเงินที่ใช้หมดแล้ว และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
2.3 ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ได้แก่ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการปรับข้อมูลผู้มีหน้าที่ต้องชำระภาษี ประเภทต่าง ๆ งานการบริการข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  • กองช่าง ประกอบด้วย ฝ่ายต่างๆ ดังนี้
3.1 ฝ่ายการโยธา
ได้แก่ งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้าง งานควบคุมอาคาร งานประดับตกแต่งอาคาร สถานที่ งานผังเมืองและควบคุมแนวเขตถนนทางสาธารณะและที่ดิน งานควบคุมพัสดุด้านการโยธา งานควบคุมการใช้ยานพาหนะเครื่องจักรกล งานการจัดหาและควบคุมดูแลสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ งานดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ขยายพันธุ์ไม้ งานการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
ได้แก่ งานวิศวกรรม มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม งานออกแบบและเขียนแบบ งานคำนวณการก่อสร้าง งานให้คำปรึกษาแนะนำ และบริการเกี่ยวกับงานวิศวกรรม งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง