จันทร์ ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี 2560

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 09.00 น. - 13.00 น. )
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี 2560
มีกำหนดออกเคลื่อนที่ 7 ครั้ง ตามประกาศ เทศบาล (อ่านเพิ่มเติมที่ ข่าวประชาสัมพันธ์)

เข้าชม 102  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560