อังคาร ที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561

การประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2561

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 09.30 น. )
การประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2561
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตากฟ้า
ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน รับนโยบายจากผู้บริหาร
และร่วมปรึกษาหารือ ข้อราชการที่มีอุปสรรคต่างๆ

เข้าชม 112  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561