ชื่อ - นามสกุล :นายธนพล เผ่าพันธ์
ตำแหน่ง :ปลัดเทศบาลตำบลตากฟ้า
หน้าที่หลัก :นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้อำนวยการกอง
หน้าที่ในกลุ่ม : นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : รกท.ผู้อำนวยการกองการศึกษา